Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

11.5.2017. 21:54
Ha Kol travanj/svibanj 2017
 
N ovi broj "Ha Kola" , Glasila Židovske zajednice Hrvatske , posvećen je židovskoj muzici,  i,  kao uvijek,  odlično je uređen, pregledan, kvalitetan i sadržajan:
 • Nataša Barac :Alfi Kabiljo - Lakoća stvaranja velikog talenta
 • Tamara Jurkić Sviben: Glazbenici  židovskog podrijekla u sjevernoj Hrvatskoj - između tradicije, asimilacije i moderniteta
 • Maša Taušan: Robert Homen: Zbor Lira i ja "kliknuli " smo na prvu
 • E.H.: Tradicionalna židovska muzika
 • Ozren Kanceljak: Avishai Cohen- novi zvuk Izraela
 • Ivan Bauer: Niz skladateljskih bisera
 • Vesna Domany Hardy: Viktor Ullmann i car Atlantide
 • Renata Debeljak: Kinor ili lira- jedan od najstarijih glazbenih instrumenata
 • Eva Akerman. Što je muzika?
 • Milivoj Dretar: Glazbeni život Varaždina
 • M.H.: Mendelssohnova partitura na aukciji
 • Nataša Barac: Kako je Hatikva postala Izraelska himna
 • J.C. Murika u doba Holokausta
 • E.C.: Gospođa s broja 6
 • M.H.: Muzika iz Terenzienstadta u Yad Vašemu
 • E.C.: Bend preživjelih žrtava Holokausta
 • M.N.; Violine nade
 • J.C.;Joeova violina
 • F.B.:(Hasidska) zvijezda je rođena  
Bilo je nužno da se u Ha Kolu  objavi važan intervju predsjednika Koordinacije židovskih općina Hrvatske, dr. Ognjena Krausa,  kojeg je dao časopisu Globus u povodu Yom Hašoa i našeg bojkota službene komemoracije u Jasenovcu.

Osim o muzici piše se i o:  
 • II. Festivalu tolerancije JFF u Zagrebu ( i tom prilikom objavljenoj knjizi "Primo Levi:Zar je to čovjek?");   
 • Izvještaju Milivoja Dretara o  sastanku Povijesnog društva Koprivnice i  predavanju  dr.Zlatka Karača; 
 • Međunarodnoj znanstvenoj radionici u Trstu na kojoj je sudjelovala Andrea Cvetković; 
 • Bazi podataka o židovskim obiteljima u Hrvatskoj  M. Hardya 
 • Novoj knjizi"Zagrebačka židovska kuharica"  Lajle Šprajc, koju je izdala Židovska općina Zagreb
 • Fredi Kramer: Uberto de Morpurgo
Nažalost nije bilo prostora da se u časopis uvrste još i brojne održane ili najavljene  aktivnosti naše zajednice, u kojima sudjeluju i brojni pridruženi članovi, prijatelji i zainresirana publika, a koje su  prepoznate i sufinancirane i od hrvatskih institucija .
 • Godišnja Skupština Kulturnog društva Miroslav Šalom Freiberger i njenih  predavanja (2) i promocija knjiga (3), 
 • Sastanak Ženske sekcije,
 • Sastanak   Čitalačkog kluba, 
 • Organizacija Nedjeljne škole,   
 • Sastanak Vijeća općine Židovske općine Zagreb koje je raspisalo izbore za  tijela upravljanja ŽOZ  (28.V.2017)
 • Proslava praznika Pesah u  ŽOZ-u i Domu Lavoslav Schwarz,
 • Posjeta,  u organizaciji Ženske sekcije   Židovskoj općini  u Splitu 
 • Posjeta "predpesahu" u organizaciji Židovske općine u Osijeku,
 • Organizacija   DORH-a u Čateškim toplicama,  itd.
Bez uvida u te i druge  aktivnosti i događaje u židovskoj zajednici izgledalo bi da smo, za razliku od drugih srodnih  zajednica , neka zatvorena i  izolirana  organizacija, tim više što ni na WEB stranici ŽOZ-a nema dovoljno informacija.