Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

13.5.2017. 16:28
Holokaust
 

Jews Urged to Preserve All Evidence of Holocaust Events

May 18, 1977


NEW YORK (May. 17)

Declaring that the Nazis attempted “to do away” with evidence that they murdered the Jews, Dr. Yehuda Bauer, a leading authority on Holocaust studies, called on Jews “to preserve every shred of evidence possible of what happened” during the Holocaust. “This is the 12th hour,” for survivors who have not done so to come forth with oral and written documentation, said Bauer, head of the institute of Contemporary Jewry at the Hebrew University and director of the Institute’s Division of Holocaust Studies, in an address to several hundred persons at the Center for Holocaust Studies in Brooklyn.

Govore ći kako  su Nacisti  sakrivali evidencije  da su ubijali Židove, dr. Yehuda Bauer, vodeći autoritet u studiji Hoolokausta, zatražio je  od Židova da sačuvaju svaki trag postojanja onoga što se dogodilo u Holokaustu.  Sada je taj "12-ti sat"  za preživjele, da , ako to nisu do sada učinili,  usmeno ili pismeno svjedoče  o holokaustu,  rekao je Bauer,  predsjednik"Institute’s Division of Holocaust Studies", u svom govoru u  "Center for Holocaust Studies" u Brooklynu. ..

Bauer je također rekao  da postoji i tendencija mistifikaciji holokausta kako bi se naciste oslobodilo da su  ubijali  Židove. .  Naglasio je da Židovi nisu mogli spriječiti holokaust , oni su tada bili bez moći. (powerless). Prema Baueru nitko nije mogao predvidjeti što će se dogoditi: masovno ubijanje Židova. 

Citirajuću dokaze, on se oštro suprostavio onima koji su kazali da su Židovi odlazili "kao ovce na klanje". Iako je bilo informacija o masovnim umorstvima u ratu, narod  to nije shvatio.

Dr. Yaffa Eliach,  direktor Centra i profesor studija judaistike, je kazala,  kako USA sa svojom velikom židovskom zajednicom još nije sagradila  memorijalni centar, muzej i biblioteku o holokaustu, slično onima u Europi i Izraelu.  

Center for Holocaust Studies"    planira gradnju  takve zgrade na Manhattanu koja će služiti kao američki Yad Vashem.