Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

14.6.2017. 22:41
Rabini
 
Reform Rabbis Urge Jews to Have Larger Families

GROSSINGER, N. Y. (Jun. 23)

In an historic shift in the tradition of the Central Conference of American Rabbis (CCAR), the organization of the Reform rabbinate today adopted a position paper suggesting that Jews have larger families “because there are simply not enough of us to be assured survival in succeeding generations.” The CCAR convention said that “while Reform Judaism approves birth control, we also recognize our obligation to maintain a viable and stable Jewish population. Therefore, couples are encouraged to have at least two or three children.”

U povijesnom pomaku  u tradiciji Centralne konferencije američkih rabina ( CCAR) - organizacije reformskih rabina, usvojeno je stajalište  koje sugerira da Židovi trebaju imati veće obitelji ;  " zbog toga što nas nema dovoljno da osiguramo preživljavanje u budućim generacijama". Autor dokumenta je rabi Jonathan M. Brown iz Long Beacha u Kaliforniji.

CCAR konvencija  također  kaže: " Zbog toga što reformski Judaizam odobrava kontrolu rađanja, također  ima i  obavezu da osigura židovsku populaciju koja je stabilna i sposobna za život . Dakle  parovi se potiču  da imaju najmanje dvoje ili troje djece.

Povećana je briga  da postoji mogućnost  da će za 100 godina ostati samo  malo Židova- svi ostali će nestati kao žrtve asminilacije, miješanih brakova, nezainteresiranosti i niskog nataliteta.