Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

30.8.2017. 21:28
Seminar u Trstu
 
Istraživački i dokumentacijski centar CENDO je sudjelovao na značajnom seminaru u Trstu, nastavljajući tako svoju međunarodnu znanstvenu suradnju. Na seminaru je sudjelovala, u ime Cenda,   asistentica Andrea Cvetković, koja sudjeluje u znanstvenim projektima  Cenda.

Prilažemo izvještaj gospođe  A. Cvetković:

Od 30.srpnja do 4. kolovozan održan je seminar u Trstu pod nazivom „Nacistička okupacija Europskih Židova i njihovo istrebljenje. Izvori, metode i tumačenja: Fokus na Italiju i Litvaniju“,    u organizaciji EHRI-a, Mémorial dela Shoah i Državnog Židovskog muzeja u Vilnius-u

Obzirom da su u  znanstvenom radu  Cenda istraživani  logori ,stradanja i spasavanja u  Talijanskim zonama NDH   tokom Drugog Svjetskog rata, to smo  pripremili  prilog  koji sam ja prezentirala na seminaru:
Andrea Cvetković and Melita Švob

Research and documentation centre   CENDO

Italy and   Holocaust in Croatia
Survival of Jews in  the Italian Zone” of NDH 

Seminar je  sadržao tri cjeline:

1. Predavanja profesora i istraživača na temu nacizma , okupacije tokom II Svjetskog rata, Holokausta i progona.  Predavanja su bila i o izvorima i  načinima istraživanja, te  kako gledati i proučavati dokumente. Ova predavanja su bila posebno osmišljena tako  da nas  vode kroz metodologiju istraživanja i načine tumačenja izvora te  da nam ukažu na važnost komparacije istovremenih događanja i na drugim geografskim područjima sa onima  koje mi  istražujemo. Pripovedanje povijesti je bilo u drugom planu.

2. Posjeta važnim ustanovama : Židovski muzej Trsta „Carlo e Vera Wagner“,  logor Risiera di San Sabba u Trstu, Državni Arhiv Trsta i Regionalni institut za istraživanje povijesti oslobodilačkog pokreta u Friuli Venezia Giulia regionu. 

Posjete Arhivu i Regionalnom Institutu su bile od posebnog značaja, jer smo dobili uvid u dokumentaciju koja je tek od prije godinu dana postala dostupna za istraživanje i dvije „nove“ knjige sa spiskom imena, koje su nedavno pronađene u Risiera di San Sabba,  i sad se trebaju istražiti.

3. Prezentacije projekata učesnika seminara. Učesnici seminara iz različitih gradova Europe su prezentirali svoje projekte, što je bilo veoma interesantno jer su teme bile raznolike,  a način istraživanja kao i pristupi istraživanju potpuno  su se razlikovali. Učesnici su mogli  nakon 15 minutnih prezentacija diskutirati o svemu  i/ili dati pokoji savjet.

Kritika i savjeta nije nedostajalo  ni od naših predavača,  koji su također slušali prezentacije naših projekata. Moram napomenuti da su  institut CENDO i dr.  Melita Švob  dobili od organizatora seminara  velike pohvale za prikupljenu dokumentaciju i građu o Holokaustu u Hrvatskoj kao  i  za rad kojim se bavi CENDO-