Gdje sam? Skip Navigation Links Dokumentacija
Refugee - izbjeglice u Holokaustu
Melita Švob: Predavanje na simpoziju o Židovima na Jadranskoj obali..P rikazani su putevi ,boravišta, logori i židovske općine koje su spašavale i pomagale  židovskim izbjeglicama iz Europe, Bosne i Hrvatske
7663 Kb HyperLink HyperLink
Osnivanje  EUAS-a  
Europska organizacija preživjelih Holokausta - EUAS osnovana je  2001 u Pragu i ovdje prikazujemo  nekoliko konferencija koje su održane u različitim zemljama. Posljednja konferencija je održana u Zagrebu  i o njoj posebno pišemo.
3389 Kb HyperLink HyperLink
Publikacija Claims conference
 Članak o  "Opatiji" ,  zimskom druženju osoba koje su preživjele Holokaust u Hrvatskoj- intervju sa Leom Kriesbacher
1325 Kb HyperLink HyperLink
Melita Švob: 
Zidovska populacija u Hrvatskoj i Zagrebu
Knjiga publicirana u Zagrebu 2010 godine je nastavak istraživanja na židovskoj populaciji i prezentira nove rezultate o naseljavanju i migracijama Židova, gubitke i posljedice Holokausta, usporedbe s populacijom grada Zagreba
1336 Kb HyperLink HyperLink
WFJCSH konferencija u Varšavi 
U Varšavi je od 19-22 kolovoza 2011 održana 23. godišnja konferencija "Svjetske organizacije djece koja su preživjela Holokaust". Konferenciju je otvorila Stefanie Salzer, predsjednica  a  sudjelovale  su i  dr. Melita Švob  na panelu o antisemitizmu i Sanja Tabaković  o edukaciji o Holokaustu
19860 Kb HyperLink HyperLink
WFJSH&D Konferencija u Berlinu
U Berlinu je od 24-28 kolovoza 2014 održana konferencija "Svjetske organizacije djece koja su preživjela Holokaust i nijihovih potomaka".Sudjelovalo je 54 organizacije iz 18 zemalja- uz preživjele tu su bila i njihova djeca. Domaćini su bile Židovske organizacije u Njemačkoj uz potporu vlade. Iz Hrvatske je učestvovalo 8 učesnika a  za paljenje svijeća u spomen na  djecu u Holokaustu izabrani su članovi obitelji  dr.Melite Švob, predsjednice organizacije preživjelih u Hrvatskoj-
14326 Kb HyperLink HyperLink
Melita Švob: Generation plus 
"Generation plus" je  ime za istraživački projekt,  odobren i financiran od Claims conferencije . Projekt je osnovao bazu podataka  o osobama koje su preživjele Holokaust  u Hrvatskoj bez obzira gdje se danas nalaze i da li su još na životu. Opsežno, pionirsko istraživanje ne samo o Holokaustu već i o životu nakon njega, Baza sadrži 4.000 imena , a posebno su obrađene osobe koje su bile djeca u vrijeme Holokausta.
9269 Kb HyperLink HyperLink
EUropean Association of Jewish Survivors of the Holocaust and Descendants 2016
conference in Zagreb
14933 Kb HyperLink HyperLink
Melita Švob : ŽIDOVI I POPISI STANOVNIŠTVA U HRVATSKOJ
Veliko istraživanje financirano  od Rotschild Europe fonda. Istraživani su  Židovi u svim popisima stanovništva Hrvatske. Osobita pažnja se posvetila registraciji "Židova prema narodnosti" i  "Židova prema religiji" ,što je imalo vrlo različite rezultate ovisno o vremenu kada su popisi održani ( prije ili poslije II. svjetskog rata),  načinu na koji su provedeni, pitanjima koja su postavljena,  obradi rezultata kao i dostupnosti dokumentacije. Za Židove je veoma važno da se  prihvate obje definicije jer o njima ovisi  broj Židova na kojem se baziraju njihove obaveze i prava koja imaju.

8484 Kb HyperLink HyperLink
UDRUGA HOLOKAUST PREZIVJELIH HOLOKAUSTA U HRVATSKOJ
U ovom prilogu  nalazi se niz slika iz  aktivnosti organizacije i  njenih članova, Slike sa sastanaka, druženja, učenja, plesanja, pjevanja, vježbanja,  koje dokazuju vitalnost generacije  koja je u kasnim životnim godinama, sa bolnim uspomenama i posebnim životnim pričama.
7293 Kb HyperLink HyperLink
123456