Gdje sam? Skip Navigation Links O nama


 • Udruga preživjelih holokausta u Hrvatskoj

  10000 Zagreb, Palmotićeva 16. 

  Telefon: 385 1 4835 142 i 48 25 147, fax 48 35 141   Mobilni  telefon 091 49 22 692 
  E-mail: udruga.prezivjelih.holokausta@zg.t-com.hr ili melita.svob@gmail.com


  Udruga  preživjelih  Holokausta u Hrvatskoj je osnovana 2001. godine pri Židovskoj općini Zagreb sa zadaćom da okuplja osobe koje su preživjele Holokaust, da zastupa njihove interese i pomaže im u ostvarivanju prava. 


  Udruga je član međunarodnih organizacija koje okupljaju preživjeke Holokausta ( World Federation  of Jewish child survivors of the holokaust and descendants (WFJCSHD, New York) i European association of  the holocaust survivors (EUAS, Amsterdam).


   Predsjednica Udruge preživjelih holokausta u Hrvatskoj je dr. Švob Melita, koja je i potpredsjednuica Svjetske organizacije  i tajnica Europske organizacije preživjelih,


  Osnovna djelatnost Udruge je sukladna djelovanju i zadaćama Svjetske i Europske organizacije:


  "We represent the European Jewish Survivors of the Holocaust. During the Nazi period, we were persecuted by being forced to live in Ghettos, in Camps and in Hiding. Some of us were also on the run, all over Europe, trying to escape from Nazi persecution. Our goal is to represent the interests of all Jewish Survivors now living in Europe. We shall support each other, and shall keep alive the memory of the six million Jews murdered by the Nazis and their collaborators. We shall pass on our legacy to future generations. We shall fight anti-Semitism". 


  "Mi predstavljamo preživjele holokausta u Europi. U vrijeme nacističnog perioda mi smo bili proganjani, morali smo živjeti u getima,  u logorima ili se sakrivati. Neki od nas su bježali po Europi nastojeći pobjeći nacističke progone. Naša je zadaća da predstavljamo interese svih Židova koji su preživjeli i sada žive u Europi. Mi se trebamo međusobno podupirati i  održavati živom uspomenu na šest milijuna Židova koje su ubili nacisti i njihovi suradnici. Trebamo predati naše zadaće budućim generacijama i trebamo se boriti protiv antisemitizma".


  Od mnogobrojnih akcija i postignuća  Udruge nabrojati ćemo najvažnije:  • Anketa o socijalnom i zdravstvenog stanju i potrebama osoba starijih od 65 godina organizirana je 2005. godine u židovskim općinama Zagreb, Osijek, Rijeka i Split .  Rezultati su usporedivi  s anketom koju je dr. Švob Melita provela 1995.godine, a  rezultati, koji su pomogli u organiziranju socijalnog rada, sada su  dostupni na  ovoj Web stranici.


  • Osnovana je Baza podataka za žrtve Holokausta  u Hrvatskoj, u kojoj se nalazi oko 20.000 imena. Dostupna je na WEB stranici i može se pretraživati, zatražiti korekcije i dopune . Baza je rađena u suradnji s ing. Zoranom Mirkovićem , Istraživačkim i dokumentacijskim centrom CENDO,  a uz potporu Claims konferencije i JOINT-a. U radu na bazi podataka sudjelovali su brojni omladinci Židovske općine. Baza je predana  u Yad Vashem, a rezultati publicirani u knjizi : Švob Melita: Židovi u Hrvatskoj- židovske zajednice (2004).


  • U radu je  Baza podataka o osobama koje su preživjele Holokaust u Hrvatskoj , koja ima oko 4.000 registriranih osoba i moći će se pretraživati na ovoj WEB stranici. Rad na  bazi je u okviru projekta Claims konferencije i u suradnji s Yad Vashemom.


  • Osnovan je Arhiv u kojem se nalazi  dokumentacija o Holokaustu u Hrvatskoj . Arhiv se radi uz potporu Ministarstva kulture, u suradnji s Istraživačkim i dokumentacijskim centrom CENDO i može se pretraživati .


  • 1998. godine je osnovan «Švicarski fond" sredstvima švicarskih banaka, U Hrvatskoj je organiziran Odbor Fonda čiji je predsjednik bila Sanja Tabaković, a direktor Melita Švob. To su bila prva sredstva "kompenzacije" koju su Židovi koji su preživjeli Holokaust u zemljama "iza željezne zavjese" primili. Broj osoba koje su primile Švicarski fond 1998/1999 u Hrvatskoj bio je 959 ili preko 90% populacije preživjelih Holokausta, koji su živjeli u 60 mjesta u Hrvatskoj. Na završetku rada Fonda je u Osijeku organizirana Konferencija i Seminar na kojem je prisustvovao direktor Švicarskog fonda Rolf Bloch.


  • Osnovan je  u Zagrebu  područni Ured Claims konferencije za  - CEEF penzije, kojeg je vodila dr. Švob Melita, i nastavila s radom i nakon njegovog ukinuća.  Brojui volonteri  su pomagali kod prijevoda (njemački ili engleski) traženja dokumenata , ispunjavanja upitnika  za oko 500 osoba , a dr. Švob je dobila priznanje Claims konferencije.


  • Poseban fond Claims konferencije pod nazivom "Cafe Europe" osnovan je s ciljem da potakne društvene i kulturne aktivnosti osoba koje su preživjele holokaust. Mi smo uz pomoć tog fonda (i drugih organizacija) svake godine, od 2007. nadalje ,   organizirali sedmodnevno zimovanje u Opatiji uz kulturni i rekreacijski program. I tokom cijele godine organizirana su druženja. razne aktivnost  i  radionice,  često u suradnji s Klubom seniora i Ženskom sekcijom.  • Zimovanje u Opatiji  organizirano je za osobe koje su preživjele Holokaust u Hrvatskoj,   uz poticaj i pomoć Claims konferencije, Židovskih općina, JOINT-a i Savjeta za nacionalne manjine.  U  tjedan dana  organizirane su kulturne i rekreacijske aktivnosti,  predavanja, izleti, posjete drugim općinama, koncerti, tombola , društvene igre, edukacija,  filmovi , promocije knjiga i na kraju svečana šabatna večera s rabinom iz Zagreba i brojnim gostima i članovima svih židovskih općina u Hrvatskoj. Učesnici participaraju i sudjeluju u programu. Snimljeni su filmovi, albumi slika,  pisani izvještaji i napravljen DVD za sve učesnike.  

  •  Opremljena je priručna biblioteka i omogućena je  čitaonica  s knjigama, časopisima i drugim publikacijama.

  • Organizirane su radionice, seminari, konferencije i  izložbe te štampane publikacije i knjige. Organizirano je nekoliko velikih izložbi o Holokaustu u inozemstvu (Strasbourg, Amsterdam) i u zemlji,  u povodu obilježavanja Dana sjećanja na holokaust, ili prigodom organiziranja konferencija.

        
  • Objavljeno je 5 knjiga i brojni znanstveni i stručni radovi  i  održana predavanja, što se može vidjeti u "bibliografiji" na   WEB stranicama  www. cendo.hr  i "tko je tko u znanosti  Hrvatske".


  • Organizirane su  u Zagrebu tri međunarodne konferencije za  preživjele (2005. i 2008. i 2012) . Sudjelovalo se na konferencijama u zemlji i inozemstvu i surađivalo s ustanovama, znanstvenicima i stručnjacima.

  • Udruga je organizirala i opremila Kompjutorsku radionicu s tečajevima kompjutora, kroz koju je prošlo pedesetak "učenika". Organiziran je  Internet caffee" za one koji nemaju kompjutore.

 • Organizirana je rekreativna gimnastika uz stručno vodstvo  u dvije grupe, dva puta tjedno.

 • Udruga sarađuje sa židovskim općinama  i njihovim institucijama i organizira druženja, zimovanja, seminare, predavanja, posjete drugim zajednicama, Domu Lavoslav Schwarz, te organizira mrežu volontera. Intenzivna je suradnja s  Ženskom sekcijom i Klubom seniora jer je članstvo zajedničko. Udruga održava sjećanje na žrtve Holokausta i bori se protiv antisemitizma.