Gdje sam? Skip Navigation Links Židovske općine (novo)
Ovo je probni tekst.
Radi se o židovskim općinama koje su postojale godine 1930, prema publikaciji rabina koja je dopunjena novijim dostupnim podacima.

Zahvalni smo ako nam se pošalju dodatni podaci preko E-pošte.