Gdje sam? Skip Navigation Links Linkovi
allgeneration -internetska mreža svih generacija Židova
http://www.allgenerations.org/
internetska mreža svih generacija Židova-prvenstveno Holokaust preživjelih i njihovih potomaka, njihovih organzacija, istraživanja,publikacija itd

American Sephardi Federation
http://www.americansephardifederation.org
Mogu se naći podaci o biblioteci, stipendijama, publikacijama, istraživanjima, događajima, zaštiti Židova u Arapskim zemljama, izbjeglicama itd.

Avotaynu - publisher of works on Jewish genealogy
http://www.avotaynu.com
Avotaynu nudi mogućnost traženja židovske genealogije, obiteljskih "stabala", židovskih korijena- ima knjige i časopise, mape i kataloge

Cendo Istraživački i dokumentacijski centar
http://www.cendo.hr
Nova WEB stranica CENDA, koja počinje svoj rad

Center for Jewish history
http://www.cjh.org
Centar ima brojne kolekcije istraživanja i publikacija drugih institucija koje se mogu pretraživati

Centropa
http://www.centropa.org
Jewish Witness to a European Century an interactive database of jewish memory The first oral history project that combines old family pictures with the stories that go with them, Centropa has interviewed almost 1,300 elderly Jews living in Central and Eastern Europe, the former Soviet Union, and the Sephardic communities of Greece, Turkey and the Balkans. With a database of 25,000 digitized images, we are bringing Jewish history to life in ways never done before.

Child Survivors’ Association of Great Britain
http://www.ajr.org.uk/childsurvivors
Velika organizacija djece koja su preživjela Holokaust u Velikoj Britaniji. Founded in June 1995, the CSA holds regular meetings for child survivors of the Holocaust, and their partners. CSA members experienced Nazi persecution in Europe, and arrived in Great Britain on the Kindertransports, or having survived in ghettos, in hiding, or in concentration camps and are drawn from places as far apart as Antwerp, Krakow and Kiev.

CLAIMS - Conference on Jewish Material Claims Against Germany
http://www.claimscon.org/
Misija CLAIMS-a, od samog osnivanja, je obezbeđivanje pravde za Židove koji su žrtve nacstičkog progona.

Conference of Jewish Material Claims Against Germany
http://www.claimscon.org
Važna stranica organizacije koja brine o osobama koje su preživjele Holokaust-penzije, socijalni fondovi, istraživanja, druženja The mission of the Claims Conference over its 50-year history has always been to secure what we consider a small measure of justice for Jewish victims of Nazi persecution. We have pursued this goal since 1951 through a combination of negotiations, disbursing funds to individuals and organizations, and seeking the return of Jewish property lost during the Holocaust.

Državni arhiv u Rijeci, Hrvatska
http://www.riarhiv.hr/Default.asp

elmundosefarad
http://elmundosefarad.wikidot.com
odlična stranica- uređuje jasna Čirić sa kolegom iz Švedske

Europian Jewish Congress
http://www.eurojewcong.org/
EJC štiti interese svojih članica radeći sa institucijama i zvaničnicima EU, Savjetom Europe i sa izvršnim i zakonodavnim tijelima.

Evrejksa zaednica vo Republika Makedonija
http://www.ezrm.org.mk/
Web stranica Židovske zajednice iz Makedonije

Evropski židovski kongres
http://www.eurojewcong.org/ejc/index.php
Evropski Židovski kongres je osnovan u Parizu i koordinira rad 40 židovskih nacuionalnih organizacija u Evropisa sa 2,5 milijuna članova. Surađuje sa vladama,Evropskom unijom i Council of Europe

Hitahdut Olej Jugoslavija
http://www.hitahdut.com/
Udruženje Židova u Izraelu iz bivše Jugoslavije sa ciljem da se očuva i neguje kultura, književnost, tradicija, običaji, povijest i veze sa židovskim zajednicama sa prostora bivše Jugoslavije.

Holocaust Educational Resource (Nizkor)
http://www.nizkor.org/

Holocaust Global registry
http://www.jewishgen.org/registry/

Hrvatski državni arhiv
http://www.arhiv.hr/

Hrvatski institut za povijest
http://misp.isp.hr/

Hrvatski povijesni portal
http://povijest.net/v5
elektronički časopis za povijest i srodne znanosti. Urednik Miljenko Hajdarović.

Imin- Institut za migracije i narodnosti
http://www.imin.hr/hr/met/

Institut drušvenih znanosti Ivo Pilar
http://www.pilar.hr/
U temeljnim znanstvenim usmjerenjima slijedimo globalne, europske i nacionalne prioritete u području društvenih i humanističkih znanosti. Naš je moto: Istraživanjem do činjenica

Institut za društvena istraživanja
http://www.idi.hr/index.php?group=59

International Center for scientific research-CIRS
http://www.cirs-tm.org/

International Council of Jewish Women
http://www.icjw.org/index.asp
WEB stranica sa brojnim informacijama o Svjetskoj organizaciji židovskih žena, čiji smo i mi član

ipl The Internet Public Library
http://www.ipl.org/div/subject
ova bibklioteka na internetu nudi adrese iz različitih područja -od antropologije,umjetnosti,edukacije,socijalnih znanosti, knjiga i magazina itd

Izraelska ambasada
http://zagreb.mfa.gov.il
WEB STRANICA IZRAELSKE AMBASADE U HRVATSKOJ, SA SJEDIŠTEM U ZAGREBU, JE IZVRSNO ORGANIZIRANA I DAJE PREGLED STALNIH I POVREMENIH AKTIVNOSTI I DOGAĐAJA.

Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac
http://www.jusp-jasenovac.hr
Obavijesti o muzeju i centru za edukaciju u Spomen području Jasenovac

JDC (JOINT) - Amrican Jewish Joint Distribution Comitee
http://www.jdc.org/
JDC je vodeća svijetska židovska organizacija za humanitarnu pomoć.

Jerusalem online
http://www.jerusalemonline.com/dhome.asp
jerusalem online- vijesti iz Izraela

Jevrejska Opština Beograd
http://www.jobeograd.org/
web stranica Židovske općine Beograd

Jevrejska opština Novi Sad
http://www.jons.rs/
web stranica aktivne židovske općine Novi sad

Jevrejska opština Zemun
http://joz.rs/
Web stranica Židovske zajednice u Zemunu

Jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine
http://www.benevolencija.eu.org/
Web stranica Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine, Jevrejske Opštine Sarajevo i Jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva "La Benevolencija"

Jevrejske teme
http://www.jevrejsketeme.in.rs
WEB stranica koju uređuje Aron Albahari iz Saveza jevrejskih opština. vrlo informativna stranica o brojnim prošlim i sadašnjim temala iz židovske povijesti i kulture

Jevrejski istorijski muzej u Beogradu
http://www.jimbeograd.org/
web stranica jevrejskog muzeja i arhiva u Beogradu

Jewish encyclopedia
http://www.jewishencyclopedia.com/
Židovska enciklopedija na internetu

Jewish NobelPrice laureates
http://www.science.co.il/Nobel.asp

Jewish Periodicals
http://www.jewishperiodicals.com
važne liste židovskih novina i časopisa sa njihovim internet adresama

JewishGen:The Home of Jewish Genealogy
http://www.jewishgen.org/
ima bazu podataka sa 390.000 prezimena i gradova, preko 200 "Štetla", ima obiteljska "stabla" za oko 3 milijuna osoba.Dio Museum of Jewish Heritage

JewishGen's Holocaust database
http://www.jewishgen.org/databases/Holocaust/
Ova baza podataka sadrži preko 100 drugih baza podataka o Holokaustu, žrtvama i preživjelima

JHF- The Jewsih Healthcare Foundation
http://www.jhf.org/
JHF se bavi razvijanjem i upravljanjem programa, istraživanja i dotacija za savršenu njegu pacijenata.

JO Beograd ( Jevrejska opština Beograd)
http://www.jobeograd.org.htm
Službena stranica Jevrejske opštine Beograd uz brojne zanimljive rubrike i novosti

Judovska Skupnost Slovenije
https://www.facebook.com/jewish.community.slovenia
Facebook stranica Židovske zajednice iz SLovenije

Juedishes Museum Berlin
http://www.juedisches-museum-berlin.de/site/DE/homepage.php

kosovoholocaust
http://www.kosovoholocaust.com
informativna stranica o događajima na Kosovu u vrijeme II. svjetskog rata

Kulturno društvo Miroslav Šalom Freiberger
http://www.kd-miroslavsalomfreiberger.com
Nova WEB stranica značajnog kulturnog društva ( predsjednik Živko Gruden, tajnica Neda Wiezler)koje u Židovskoj općini Zagreb okuplja Židove i nežidove na brojnim događanjima, osobito predavanjima i časopisu Novi Omanut

La Benevolencija
http://www.benevolencija.eu.org/
La benevolencija je odlična stranica Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini

Leo Baeck Institut fior study of the history and culture of German speaking Jews
http://www.lbi.org
Dobar servis za publikacije, mogu se dobiti fotokopije na zahtjev, uz plaćanje

Makabijada
http://www.makabijada.com
Ovaj sajt je namijenjen prvenstveno povezivanju jugoslovenskih Židova, očuvanju uspomena, poštovanju židovske tradicije, traženju veza sa ostalim židovskim svijetom i dodatnih stvari koje možete pronaći pod opcijom dopisi.

Memorial and Musem Auschwitz-Birkenau
http://www.auschwitz.org
WEB stranica logora Auschwitz sa podacima o logoru i logorašima, posjetima, biblioteci

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
http://www.min-kulture.hr
Važna WEB stranica Ministarstva kulture koja donosi novosti, natječaje, izvještaje: za arhive,knjižnice,muzeje, knjige,izložbe i druge brojne djelatnosti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
http://public.mzos.hr
Ministarstvo daje brojne novosti o projektima,suradnji, ulasku u evropsku uniju,obrazovanju, konkursima za nove projekte,ima bazu znanstvenika i njihovih radova

Museum of the Jewish people
http://www.bh.org.il
Beth-Hatefutsoth-muzej židovske dijaspore u Tel-Avivu s bronim izložbama, slikama, muzikom, povijesnim dokumentima itd

Muzej Varaždin-kulturno povijesni odjel
http://www.mdc.hr/varazdin/hr/1-kulturno-povijesna.html

OR HAŠEMEŠ SJAJ SUNCA- PLESNA GRUPA ŽOZA
http://www.zidovskiples.com
Nova WEB stranica plesne grupe OR HAŠEMEŠ pri Židovskoj općini Zagreb koju niz godina uspješno vodi Neda Wiezler. Svojim izraelskim plesovima ima brojne nastupe osobito na smotrama nacionalnih manjina i prilikom raznih kulturnih i drugih manifestacije

Rothschild Foundation europe
http://www.rothschildfoundation.eu/
Cilj fondacije je očuvanje židovskog nasleđa u Europi, poticanje školarina i obogaćivanje života Židova u Europi.

Savez jevrejskih opština Srbije
http://www.savezscg.org/
WEB stranica Saveza Jevrejskih opština Srbije sa podacima o svim općinama, publikacijama i događajima u židovskoj zajednici

Schindler'as List DVD
http://www.schindlerslist.com/

serbianholocaust
http://www.serbianholocaust.org
odlična informativna stranica o Holokaustu u Srbiji

Simon Wiesenthal Center
http://www.wiesenthal.com/site/pp.asp?c=fwLYKnN8LzH&b=242023

Stiftung-Denkmal-fuer die Ermordeten Juden-Europas.org
http://www.stiftung-denkmal.de/spenden
Memorijalni spomenik i muzej u Berlinu posvećen ubijenim evropskim Židovima

Task forces
http://www.holocausttaskforce.org/
Task forces for Holocaust education, research and remembrance

Terezin Initiative Studies
http://www.terezinstudies.cz/eng/main
Terezin-inicijativa ima svoj časopis, istraživanja, publikacije,biblioteku i bazu podataka zatvorenika u getu Terezin(koji su poslani u Auschwitz)

The Holocaust Centre
http://www.holocaustcentre.net
To je engleski memorijalni i edukacijski centar (nekad Beth Shalom), organizira seminare,predavanja,izložbe,istraživanja

The Jerusalem Post
http://www.jpost.com
poznate novine sa vijestima iz Izraela i svijeta

The Jewish Agency for Israel
http://www.jafi.org.il/
Danas, The Jewish Agency for Israel, se bavi održavanjem veze između Izraela i židovskih zajednica u svijetu.

The Jewish cronicle
http://www.thejc.com/
kronika događaja

The Rockfeller Foundation
http://www.rockfound.org
Pregled velikog broja humanitarnih donacija, stipendije, istraživanja,grantovi, ideje

The Wiener Library
http://www.wienerlibrary.co.uk

Theresienstadt
http://gvdbeekww2.blogspot.com/

Tko je tko u hrvatskojj znanosti - baza podataka
http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=8918
NA OVOJ WEB STRANICI MOGU SE POTRAŽITI PODACI O ZNANSTVENICIMA U HRVATSKOJ, NJIHOVE BIOGRAFSKE I BIBLIOGRAFSKE PODATKE

UN Women
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/55sess.htm
Commission on the status of Women ( 22.2-4.3,2911) i druge vijesti o položaju žena

United States Holocaust Memorial
http://www.ushmm.org/remembrance/survivoraffairs/
Stranica Holokaust Memorijalnog Muzeja u Washingtonu posvećena osobama koje su preživjele Holokaust

Virtualna biblioteka
http://www.jewishvirtuallibrary.org/
Jewish Virtual Library, which houses more than 25,000 articles on Jewish and Israeli culture, history and politics.

WikipediA
http://www.vikipedia.org
svjetska " slobodna" enciklopedija u koju se mogu dodavati materijali, na svim svjetskim jezicima, na engleskom ima skoro 2 mil priloga, na njemačkom preko 600.000 itd, ima i "bosanski jezik

World Federation of Jewish Child Survivors of the Holocaust and descendants WFJCSHD
http://www.holocaustchild.org
Svjetska organizacija čiji smo i mi član i sudjelujemo u brojnim akcijama za poboljšanje položaja osoba koje su preživjele Holokaust

World Jewish Congress
http://www.worldjewishcongress.org/
WJC je internacionalna organizacija koja prdstavlja židovske zajednice i organizacije iz 100 zemalja u svijetu.

World Jewish Relief
http://www.wjr.org.uk/
WJR je organizacija iz Velike Britanije koja pomaže Židovskim općinama i njihovim članovima u svijetu.

Yad Vashem The Holocaust Martyrs and Heroes remembrance Authority
http://www.yadvashem.org/
Najveći muzej o stradanju Židova sa bazom na internetu koja se može pretraživati,seminarima,konferencijama, dokumentima, izložbama, publikacijama

Židovska općina osijek
http://www.zo-osijek.hr/
izvrsna stranica Židovske općine u Osijeku i prikaz istraćivanja židovskog groblja

Židovska općina Rijeka
http://www.zidovska-opcina-rijeka.hr/
Aktuelna web stranica Židovske općine Rijeka

Židovska Općina Split
http://www.zost.hr/
Akteelna web stranica Židovske općine Split

Židovska općina Zagreb
http://www.zoz.hr
WEB stranica Židovske općine u Zagrebu sa novostima, događajima, najavama, podacima o ustanovama, povijesnim podacima i komentarima

Židovska vjerska zajednica Bet Israel
http://www.bet-israel.com/
Web stranica vjerske zajednice Bet Israel

? Association of "Children of the Holocaust" in Poland
http://www.dzieciholocaustu.org.pl/szab1.php
Web stranica važne organizacije preživjelih Holokausta u Poljskoj "Children of the Holocaust" is the association of Holocaust survivors who at the outbreak of the Second World War were 13 years of age or younger, or were born during the war; who because of their Jewish origins were targeted for extermination by the Nazi occupiers, were incarcerated in ghettoes, concentration camps or death camps, or had to conceal their identity (Statutes of the Association, Chapter II, 12).