Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

12.6.2011. 15:28
Isac Meier : The Story of a survivor
 

Knjiga Isaca Meiera "The Story of a survivors- a memoir from the Balkan" je štampana u USA na engleskom jeziku. (Llumin Press 2010) i ima podnaslov "Surviving the Holocaust in Croatia and Growing up in Communist Yugoslavia".

knjga

Knjiga predstavlja mješavinu biografskih podataka, memoara i političkih komentara koji na 250 stranica opisuju sretno djetinjstvo u Zagrebu, Holokaust u kojem nestaju roditelji te mukotrpni put preživljavanja u NDH. Opisuje se poslijeratni Zagreb, studentski i radni dani pod "Titovom diktaturom" i konačno ispunjenje želje za bijegom-odlaskom u Ameriku.

Prema autorovim riječima, ovi su memoari namijenjeni ne samo njegovoj djeci i unucima, kao što je bila prvotna zamisao, već i široj javnosti kao svjedočanstvo o Holokaustu.

Poticaj za pisanje memorara je vjerojatno bila suradnja s Holocaust Museum u Washingtonu.  Možda su politički komentari , oštra kritika "komunizma" pa i paušalne ocjene prilika u Jugoslaviji posljedica angažmana.

Pisanje memoara nakon preko 70 godina burnog života je vrlo zahtjevan zadatak i možemo se diviti autorovim detaljnim sjećanjima doživljaja već od 1938.  u dobi od tri godine.

Oni koji su rođeni u Zagrebu i u njemu preživjeli Holokaust mogu naći neka zajednička sjećanja, iako ne tako detaljna kao  što ih je, kao u nekom romanu, opisao Meir.