Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

28.12.2022. 2:50
ŠOA Akademija
 
Prenosimo sa WEB stranice Židovske općine Zagreb

Šoa akademija siječanj 2023

• Vrijeme održavanja: četvrtak, 19. siječanj 2023
od 14:00h do 18:00h
Lokacija: Palmotićeva 16

Predstavnik židovske nacionalne manjine Grada Zagreba
                               i  voditeljica Šoa Akademije 
       Sanja Zoričić Tabaković i Židovska općina Zagreb 

                              imaju čast pozvati Vas 
                    u četvrtak 19. siječnja 2023. godine
           s početkom u 14:00h  na program Šoa Akademije 
                     koji će se održati u auditoriju ŽOZ.

Prijave, uključujući i spiskove Vaših studenata/učenika ukoliko ih dovodite, primaju se  najkasnije do 16.01.2023. godine na e-mail: predstavnikzidovskemanjinezg@gmail.com
                       Registracija sudionika od 13:30h
                         Maksimalan broj sudionika 80

Ovo  je j oš jedna od uspješnih organizacija ŠOA akademije u posljednje vrijeme i predstavlja izvanredno važnu aktivnost naše općine koja je od značaja  i za širu društvenu pa i internacionalnu zajednicu. 

Šoa  akademija  je konceptom svojeg programa , multidisciplinarnim pristupom, probranim predavačima i društvenim afirmiranjem  doprinijela da se ova važna tema, do sada često zanemarivana,  dovede u središte interesiranja, a nadamo se i djelovanja.

 Od značenja za edukaciju je i mogućnost  korištenja biblioteke i arhiva općine  čije se otvaranje predviđa ( Rothschild Hanadiv Europe projekti) , kao i  korištenje specijaliziranog arhiva i biblioteke Udruge holokaust preživjelih (koja je ostala bez prostora), 

Ne smije se zanemariti uključivanje Holokaust preživjelih  i njihovih svjedočenja u program Šoa akademije, ipak je osnova njenog  postojanja  informacija o Holokaustu u Hrvatskoj. 

Konačno je došlo vrijeme da Židovska općina postane centar za edukaciju o Holokaustu čemu doprinosi i potpisani sporazum o nastavi u školama.