Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

5.8.2023. 9:32
istraživanja
 

JPR Institute for Jewish  policy research  - Institut za židovskaistraživanja iz Londona u svom najnovijem istraživanju kojeg potpisuje  Daniel Staetsky  posvećuje posebnu pažnju mješovitim brakovima u židovskoj populaciji.

Neki od njihovih ključnih nalaza su:

  • The global prevalence of intermarriage is 26%, but there’s a huge distinction between the situation in Israel (5%) and the Diaspora (42%).  Globalna prevalencijamješovitih brakova je  26%, ali postoje velika razlike između  Izraelu (5%) i dijaspore (42% )
  • Jewish populations with the lowest levels of intermarriage are those with the highest levels of traditionalism.  Židovske populacije  koje su najtradicionalnije imaju najmanje mješovitih brakova
  • In Europe and the USA, intermarriage is most prevalent among Jews identifying as secular or ‘Just Jewish’: nearly 70% of secular Jews in the USA and almost 50% in Europe are married to non-Jews.  U Europi i SAD-u brakovi su najrasprostranjeniji među Židovima koji se identificiraju kao sekularni ili 'samo židovski': gotovo 70% sekularnih Židova u SAD-u i gotovo 50% u Europi u braku je s nežidovima.
  • The impact of factors such as the availability of suitable Jewish partners is inferior to that of traditionalism   Činjenica da li ima na raspolaganju  židovskog partnera ima manji utjecaj kod tradicionalnih Židova
  • There is no singular European pattern of intermarriage found across all countries. The highest (Poland) and lowest (Belgium) poles of intermarriage found in the Diaspora communities investigated are in Europe.  Ne postoji jedinstveni europski obrazac brakova za sve zemlje. Najviše (Poljska) i najmanje  (Belgija) mješovitih  brakova pronađeni su Europi.
  • American Jews, sometimes perceived as a community with high levels of intermarriage, actually occupy a place around the middle of the spectrum Američki Židovi,se  ponekad smatraju  zajednicom  s visokim rizikom za mješovite brakove, ali  su oko sredine  spektra. 
  • The rising prevalence of intermarriage over time can be seen in the USA but is offset somewhat by the growing Haredi and Orthodox populations. Europe presents a more stable situation over time. Rastuća prevalencija mješovitih brakova  u SAD-u može tokom vremena biti nadoknađena povećanjem haredske i ortodoksne populacije. Situacija u Europi je stabilnija. 

  • Intermarriage is less significant than fertility when considering Jewish population trends today.  Mješoviti brakovi imaju danas manje značenje od nataliteta (stope rađanja ) u židovskoj populaciji