Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

1.9.2023. 17:18
praznici u rujnu
 
prenosimo

U mjesecu rujnu 2023 imamo nekoliko velikih židovskih praznika

Rosh HaShana

September 15 - 17, 2023

 

Yom Kippur

September 24 - 25, 2023

 

Sukkot

September 29 - October 6, 2023