Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

9.7.2024. 11:28
Natječaj
 
P rimili smo poziv za sudjelovanje na nagradnom konkursu:

Savez Jevrejskih opština Srbije

R A S P I S U J E

68. NAGRADNI KONKURS

za radove sa jevrejskom tematikom

1) KNJIŽEVNOST (roman, pripovetka, pesma)

2) NAUČNI RAD

3) MEMOARI I HRONIKE

Žiri dodeljuje ukupno tri nagrade.

Žiri može odlučiti da nagrade dodeli i drugačije.

Radove slati na srpskom ili srodnim jezicima, kucane mašinom ili na kompjuteru, u dva primerka koji se ne vraćaju.

Autori ne mogu konkurisati sa radovima koji su već objavljeni ili nagrađeni na nekom drugom konkursu.

Radovi se potpisuju šifrom

i dostavljaju uz drugi zatvoreni koverat sa razrešenjem šifre.

Krajnji rok za podnošenje radova je 31. avgust 2024.

Rezultati konkursa biće objavljeni u listu „Politika“

krajem meseca novembra 2024.

Radove slati na adresu:

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE

(za Nagradni konkurs)

Kneginje Ljubice 14, POB 30, 11000 BEOGRAD

________________________________________________________________________________________________