Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

12.12.2011. 10:51
Cafe Europe fond
 

Pripreme za zimovanje u Opatiji su intenzivne, dinamične i obimne jer se susrećemo sa novim cijenama, uslovima, aranžmanima i velikim brojem zainteresiranih članova.


Moramo podsjetiti da je cijela akcija, eto već šesti put, započela potporom Claims conferencije, koja je osnovala posebni fond "Cafe Europe".

 

Izlet na Krk

 

 

Posjeta Židovskoj općini u Rijeci

 

rekreacija i gimnastika


Na taj je način Claims konferencija otvorila novu stranicu u svojoj potpori onima koji su preživjeli Holokaust- priznavajući i njihove druge potrebe osim socijalnih davanja, lijekova, hrane itd. Tu su ideju prihvatile i druge organizacije dajući nam potporu kao JOINT, Nacionalne manjine Židovske općine Hrvatske osobito Zagreb

Šabatna većera u Opatiji

 
Predavanje Darka Fišera o Izraelu

Ta odluka Claims konferencije nije bila bez otpora odnosno nerazumijevanja- tako sam imala oštre diskusije sa svojim prijateljskim "Holokaust survivors" organizacijama u Americi, koje nisu imale financijskih problema da same organiziraju svoja druženja, putovanja, konferencije itd. Ali danas čak i neke američke organizacije koriste "Cafe Europe" fond.

Posjeta Židovskoj zajednici u Ljubljani

Naš način korištenja tog fonda, organiziranje susreta osoba koje su preživjele Holokaust sa programima koji su im prilagođeni, volonterski pripremljeni, u atmosferi prijateljstva i opuštanja postao je "model" za susrete drugih organizacija i opće je priznat i hvaljen.

Izraelski ambasador u Opatiji sa preživjelima

Zbog toga posebnu zahvalnost dugujemo Claims konferenciji, Cafe Europe fondu i Charlesu Roseu koji o nama vodi brigu.

Posjeta  Charlsa Rosea iz Claims konferencije i Roberta Djerassija iuz JOINTA