Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

9.8.2013. 0:20
Holokaust preživjeli i željeznice u Francuskoj
 

Senate considering bill to allow Holocaust survivors to sue French railway


US senat razmatra zakon koji vi omogućio osobama koje su preživjele Holokaust da optuže željeznice u Francuskoj zbog prevoza u nacističke logore


Preživjeli i članovi obitelji onih koji su stradali već dugo pokušavaju optužiti SNCF ( željeznice) za njihovu aktivnu ulogu u toku Holokausta, ali su se do sada kompanije pozivale na imunitet pred sudovima u Americi.  Donošenje "The Holocaust rail justice act"  ( predložen od senatora Charlesa Schumera ) će konačno omogućiti da se  pred sudom optuže francuske željezničke kompanije zbog slanja tisuća u smrt u vrijeme II. svjetskog rata i to će omogućiti preživjelima da dobiju  pravdu...


Vlakovi u Francuskoj su transportirali 76.000 Židova i drugih zatvorenika iz predgrađa Pariza na granicu s Njemačkom,  u vremenu od 1942,. do 1944. godine. Željezničkoj kompaniji se platilo za svakog čovjeka  i za svaki kilometar.


 Kompanije, koje su u vlasništvu francuske države su priznale  ulogu  koju su imale surađujući s nacististima i dale su javnu ispriku, a pomogle su i francuski Memorial holokaustu i istraživanja.