Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

23.9.2013. 16:24
PREDAVANJE O žIDOVIMA U MAĐARSKOJ
 

U Židovskoj općini u Zagrebu, u klubu seniora ( dr. Polak-Babić Jelica) ,

u organizaciji Udruge preživjelih Holokausta ( dr. Melita Švob)  ugostili smo dr. Katalin Pesci iz Budimpešte


koja je održala izvanredno predavanje o Židovima u Mađarskoj , posebno o sadašnjim prilikama ( neprilikama) mađarskih Židova.


Predavanje je bilo na engleskom jeziku uz simultani prijevod ( Melita).Mnogo se govorilo o porastu antisemitizma u Mađarskoj , o  odricanju od odgovornosti za Holokaust u kojem su učestvovali i Mađari , te o djelovanju desničarske partije "Jobik".  koja je  postala stranka u Mađarskom parlamentu. 


Prilažemo nekoliko podataka koje nam je posebno prezentirala, uz dijagrame i film.


FACTS AND NUMBERS ABOUT THE JEWISH LIFE IN HUNGARY

Činjenice i brojevi o židovskom životu u Mađarskoj

Kovács András and Forrás-Bíró Aletta - Jewish Policy Research 


 •   80.000-150.000 Židova u Mađarskoj danas ( koji imaju barem jednog roditelja Židova)
 • Oko 90% Židova M ađarske žive u glavnom gradu- Budimpešti i čine oko 5% populacije  grada ( koji ima 2 milijuna stanovnika )

 • · Popis stanovništva 1941: Bilo je 400.000 „Izraelita” + 50.000-90.000 „ pokrštenih Židova”
 • Gubici zbog progona 210-300. osoba na teritoriji  današnje Mađarske,  a oko 500.000 u granicama Mađarske iz 1944. godine  
 • ·     Ima 190.000-260.000 Židova koji su preživjeli Holokaust , oko 144.000 njih živi u Budimpešti ·  
 •    46 % ima univerzitetsku ili višu spremu, onih koji su stari 40-60 godina ima 72%
 • U emigraciji  od 1945-1948 godine i 1956-1957 otišlo je  iz zemlje oko 60.000 – 75.000 Židova      
 • Ponovno je otvoreno,  između 1945 i 1948. godine  17 židovskih osnovnih škola, 7 visokih škola i rabinski seminar. 1948-1990 je  otvorena visoka škola /(Ana Frank) i rabinski seminar · 
 • 1988 osnovano je Mađarsko kukturno druptvo (Mazsike 
 •   Članstvo u židovskim organizacijama- oko 10
 • U cenzusu 2001. godine moglo se birati pitanje   koje se odnosilo na religijsku ili etničku pripadnost  i 12.871 osoba je odgovorila da se identificira kao Židov, od toga je 9.468 živjelo u Budimpešti.
 •   Obnova židovskog života nakon 1990
 • Židovske zajednice: neološke ( konzervativne),  ortodoksne, Chabad Lubavits, reformske (progresivne) i neformalne: Marom i Moderni ortodoksi

 •            Ima četiri tazličite osnovne židovske škole i visoke škole,  te dječji  vrtić

 • Nove specijalizacije na Rabinskom seminaru ( učitelji i socijalni radnici , studij za B.A., M.A. i doktorat

 • Modernizacije Židovskog muzeja i arhiva
 • 2004. je osnovan  Memorijalni i edukacijski centar Holokausta
 •   Postoje cionističke organizacije i omladinski pokret. Postoji cionistička i neformalna  edukacija
 • Židovske publikacije: ima 6 različitih tjednih/mjesečnih/ kvartalnih revija
 • U Szarvasu ima Lauderov omladinski kamp

 • itd.