Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

7.12.2013. 11:20
Menore u Bijelokj kući
 

Menorahs at White House receptions recall Holocaust

December 6, 2013


Menore u Bijeloj kući podsjećaju na Holokaust


WASHINGTON (JTA) — Two menorahs with Holocaust associations were used at White House Hanukkah receptions. President Obama for the first time hosted two Hanukkah parties on Thursday, the last day of the holiday and, technically, after the final menorah lighting time.


Washington (JTA) Dvije menore,  koje podsjećaju na Holokaust,  su upotrebljene za vrijeme primanja u Bijeloj kući u povodu Hanuke. Predsjednik Obama je po prvi puta  bio domaćin za dvije Hanuka  svećanosti, u četvrtak na posljednji dan praznika i nakon  vremena posljednjeg paljenja svječica na menori. Na prvom sastanku poslije podne bila je menora dizajnirana od Manfreda Ansona, koji je 1939. pobjegao u Australiju i kasnije došao Ameriku, gdje je dizajnirao menoru u duhu Kipa slobode. Paljenje svjećice bila je od strane  familije Jacoba Schmittera ( bio u Afganistanu). Menora koja je upotrebljena na večernjem primanju je iz nekadašnje Čehoslovačke koju su Abraham i Hayah Ettinger donirali svojoj sinagogi u Hrusovu 1922. godine. Ettingeri su ubijeni u Holokaustu,  a menoru su upalili preživjeli iz Čehoslovačke . Na večernjoj ceremoniji Obama je spomenuo smrt Nelsona Mendele i   potrebu da  Iran ne  dobije nuklearno oružje.


“Together with our Israeli friends, we’re determined to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon,” he said.

"Zajedno sa Izraelskim prijateljima mi smo odlučni da spriječimo Iran od dobivanja nuklearnog oružja", rekao je Obama.

Dalje čitajte u originalnom članku


“Building a future of security and peace is not easy,” Obama said. “But the story of Hanukkah, of survivors like Margit and Martin — leaders like Nelson Mandela — remind us that those who came before us overcame even greater obstacles than those that we face. So let’s take strength from their struggles and from their sacrifice. Let’s give thanks for miracles large and small.”