Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

10.12.2016. 22:36
konverzije
 


Israel’s Chief Rabbinate promises standards for conversion rabbis and to count Ivanka Trump as JewishJERUSALEM (JTA) — Israel’s Chief Rabbinate committed to creating standards for recognizing which Diaspora rabbis it trusts to handle Jewish conversions. The Ashkenazi and Sephardi chief rabbis announced separately Wednesday afternoon that they would convene a meeting next week with the Chief Rabbinate Council and the Supreme Rabbinical Court to determine the standards. The conversion of Ivanka Trump, the daughter of U.S. President-elect Donald Trump, will be recognized under the new standards, Chief Sephardi Rabbi Yitzhak Yosef promised in his statement.

Glavni rabinat u Izraelu radi na stvaranju standarda po kojima će se priznati koji rabini u dijaspori mogu praviti konverzije. Aškenaški i Sefardski  glavni rabini su , odvojeno, najavili da će održati sastanak sa Odborom i Rabinskim sudom kako bi odredili standarde. Konverzija Ivanke Trump, kćerke predsjednika USA Trumpa, će se prihvatiti prema novim standardima- to je obećanje glavnog sefardskog rabina Yitzhaka Yosefa. Očekuje se da će ta reforma učini ti kraj patnjama mnogih koji su konvertirali u inozemstvu kako bi se registrirali za vjenčanja i rastave u Izraelu. Za razliku od dosadašnje prakse kada su neki službenici Glavnog rabinata razmatrali svaki slučaj posebno, sada će se  automatski priznati svaka konverzija učinjena od rabina koji  je priznat i nalazi se na listi , bez da se rade daljna ispitivanja. Tako se i u  slučaju konverzije Ivanke Trump- provjereva se samo rabin. 

RABINAT JE NAPRAVIO LISTU OD VIŠE OD 100 RABINA IZ USA I 19 IZ DRUGIH ZEMALJA ČIJE SE KONVERZIJE PRIZNAJU. NA LISTI SE NE NALAZE MNOGI PROGRESIVNI PA I HAREDI RABINI, ALI NAPRAVITI ĆE SE NOVA LISTA PREMA NOVIM STANDARDIMA.
Jared Kushner and his wife Ivanka Trump