Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

30.9.2018. 17:40
Migracije u USA
 
In April, as her family in central Israel prepared to celebrate Independence Day, Rachel Ohal was preparing for what she calls “every Israeli’s dream.” The next morning, she awoke in her home in Los Angeles and drove to a ceremony to become an American citizen. She is one of at least 1 million Israelis residing in the United States. And if Israel—home to 8.8 million people—doesn’t change course, many more may soon join her.
.
U vrijeme kada se njena obitelj u centralnom Izraelu pripremala za proslavu "Dana nezavisnosti", Rachel Ohal se pripremala za ostvarivanje "sna" koje ima svaki Izraelac- da se  probudi u svom domu u Los Angelesu i priprema da postane američki građanin.
Ona je jedna od najmanje milijun Izraelaca koji žive u  USA i ako se Izrael,   u kome živi 8.8 milijuna ljudi,  ne promijeni , njoj će se pridružiti još mnogi.

Dostupni podaci pokazuju da je između 2006 i 2016 više od 87.000 Izraela postalo Amerikancima, a 66.000  između 1995-2005. No to su podaci o onima koji su došli legalno,  ali su mnogi došli kao turisti, studenti i sa radnom vizom i ostali u USA. A stotine tisuća se preselilo u Europu, Kanadu i druge zemlje. 

Taj" brain drain",  odljev mozgova,  je poznat,  jer  se već  godinama najbolji  intelektualci i istraživači sele u USA gdje su plaće mnogo bolje,  a i  ima više poslova na univezitetima. Izračunato je da je  odlazak istraživača iz Izraela  u USA najveći u Zapadnom svijetu, a u zadnje vrijeme se još povećao među  mladim ljudima. 

Izrael je tzv. "Startup nation" sa najviše novih tehničkih kompanija "per capita" , ali  u njima radi samo 8% Izraelaca, a s druge strane  Izrael ima najveću stopu siromaštva, razlike u prihodima , uz visoku cijenu koštanja života. Istraživanja su pokazala da čak 87% odraslih ( koji imaju i svoju djecu) ovise o financijskoj pomoći svojih roditelja. Postoje nastojanja , u koje je uloženo čak milijune dolara , da se vrate najbolje educirani građani, jer se samo oko 20%  onih koji idu u inozemstvo na doktorske studije , vrati u Izrael, a oni koji se vrate  često ponovno odlaze. 

Još jedan razlog za odlazak Izraelaca je osjećaj da se njihova zemlja udaljava  od  svojih  početaka kao sekularna židovska demokracija,  jer raste broj religioznih Židova  što se odražava na društvo, politiku i  edukacijski sistem,  u kojem raste broj religijskih studija.